Make your own free website on Tripod.com

โมกขะ = ความหลุดพ้น

พละ = กำลัง

อาราม = ที่รื่นรมย์

สวนโมกขพลาราม มีความหมายว่า "สวนป่าอันเป็นพลังแห่งการหลุดพ้น."

สระนาฬิเกร์

bird eye view

ลานหินโค้ง

ธรรมวารีนาวา

 

ทางเข้าสวนโมกข

 

พระธรรมนั้นใด, เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ตรัสไว้ดีแล้ว;

เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฎิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง;

เป็นสิ่งที่ปฎิบัติได้ และให้ผลได้ ไม่จำกัดกาล;

เป็นสิ่งที่ควรกล่าวแก่ผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิด;

เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน;

ข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่ง เฉพาะพระธรรมนั้น;

 

 

ผมไม่ตำหนิเลย ที่ฝรั่งเขานับถือศาสนาคริตส์ ผมกลับชื่นชมเขาด้วยซ้ำว่าเขาไม่โง่

ก็เพราะพุทธศาสนาตอนนี้ส่วนใหญ่มันเป็นของเก๊น่ะสิครับ

ผมสะใจจริงๆประโยดที่ว่า

" พระธรรมนั้นใด, เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ตรัสไว้

จนถึง

ข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่ง เฉพาะพระธรรมนั้น "

แปลว่า ของที่ผิดๆไม่บูชา

 

sample เล็กๆน้อยๆ ว่ามันผิดยังไง

แบบตื้นๆ: พระซื้อหนังดู พระเที่ยวโสเภนี พระสูบบุหรี่ เรื่องนี้พักไว้แค่นี้.

แบบลึกๆ: พระบอกให้คนเร่งทำบุญไว้, พระไม่ฉันรากผัก ต้องให้คนถวายคอยเด็ด

ฟังนิดเดียวรู้ทันทีว่า พระองค์นี้ไม่บรรลุแม้กระทั่งขั้นต่ำสุด "โสดาบัน"

แล้วส่วนใหญ่เป็นแบบนี้ซะด้วยสิครับ

ที่ถูกเป็นไง?

บุญและบาปไม่มีจริง นรกสวรรค์ไม่มีจริง มันเกิดจากอุปาทาน

"สิ่งไหนตัวชอบก็บอกว่าบุญ สิ่งไหนตัวไม่ชอบก็บอกว่าบาป"

แต่กรรมมีจริง ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว แต่ยังไม่ใช่พุทธแท้ๆ

ความรู้เรื่องกรรมสอนกันก่อนพุทธกาล มีการบำเพ็ญตบะให้เกิดชาติหน้าดีขึ้นด้วยซ้ำ

พระพุทธเจ้าเอาชนะกรรมได้ ชนะเกิดแก่เจ็บตาย

เจอพระพูดบอกให้เร่งทำบุญไว้ ผมอยากบอกว่าสึกไปทำอื่นดีกว่า เห็นแก่พระธรรมก็ได้

แต่หางานไม่ได้ ก็อยู่ต่อก็ดี จะได้ไม่อดตาย

นิพพานคือทางสายกลาง ก็ท่องกันไป เขาไม่รู้มันคืออะไร

คือกลางระหว่างบุญและบาป

กลางระหว่างดีและชั่ว ระหว่างนรกและสวรรค์