Make your own free website on Tripod.com

 

แนะนำหนังสือดี

 

ดีมาก

หัวข้อธรรมในคำกลอน

อ่านแล้วทึ่งว่าที่แท้ท่านพุทธทาสรู้ฤทธิ์ปาฏิหารย์, เรื่องอื่นดีๆ

บาง,ดีมาก เรื่องสระนาฬิเกร์  อ่านแล้วรู้เรื่องนิพพานอีกขั้น,ของแจก,แม่ให้

แม่ให้มาจากสุราษฯ

ชีวิตและผลงาน เป็นของแจกฟรี แม่ให้ ; ประวัตืละเอียดอ่านสนุก

เล่มบาง ซื้อได้ทั่วไป เช่นร้านแถวๆหลังอู่64 ข้างคลองหลอด

พิมพ์ในงานสัปดาห์พุทธธรรม-พุทธทาส จุฬาฯ แผงผัง,สรุปต่างๆดีมากๆ

 

อสีติสังวัจฉรานุสรณ์ฯ

ชุมนุมข้อคิดอิสระ

อานาปานสติ สมบูรณ์แบบ

มีอีกหลายเล่มดีๆแต่ไม่มีขายทั่วไปจึงไม่เขียนบอกที่นี้

หลายเล่ม แม่ให้มาครับ ตอนนี้แม่เสียแล้ว ส่วนพ่อทิ้งแม่กับผมไปตั้งแต่ยังเด็ก